Kirjavinkki

Nuorisotyön sukupolvet XYZ - kokemuksia kirjaimista. Nuorisotyön tallentamiskeskus Nuoperi 2017


Linkkivinkki

Nuorten hyvinvointikertomus   Nuorten hyvinvointikertomus sisältää indikaattori-, kokemus- ja tutkimustietoa 15-29-vuotiaista helsinkiläisnuorista. 


Valtion nuorisoneuvoston
sivuilla voi tutustua mm. nuorten hyvinvointi-indikaattoreihin sekä Nuoriso-barometreihin.


Kysy kirjastonhoitajalta
 

E-Aineistot

Nuorisotiedon kirjaston elektroniset aineistot ovat käytettävissä kirjaston asiakaspäätteiltä. Näistä voi myös pyytää tiedonhakuja, sp. kirjasto(at)alli.fi:

Taylor & Francis Online: Journal of youth studies -lehti

ScienceDirect: Journal of Adolescence -lehti

Suomen Lääkärilehden artikkelitietokanta: Lehden artikkelit 1992-


***************

SOPIMUSASIAKKAIDEN E-AINEISTOPALVELUT

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta saavat   tiedonhakuja  ja opastusta Humakin käytössä olevista e-aineistoista:

Aleksi - suomalaisten sanoma- ja aikakauslehtien artikkeleita

SAGE Journals online - mm. Young, Youth&Society, Journal of adolescent research

Ebsco - englanninkielisiä artikkeleita eri aihealueilta; sosiaalialat, talous, terveys, koulutus, tiede ja monikulttuurisuus

Edilex - lakitietopalvelu

Encyclopedia Britannica - englanninkielinen tietosanakirja