www.nuorisotiedonkirjasto.fi

Nuorisotiedon kirjaston uutiskirje 3/2017

SISÄLTÖ


Marraskuuta kirjastosta!

1. Jääsydämet, Rautaa ja Seitsemän kummaa veljestä -näyttely ja laukkukirjasto 
2. Uusittu Seksuaaliterveyden työkalupakki lainattavana kirjastossa
3. Opinnäytteiden parhaimmisto palkittiin


Jääsydämet, Rautaa ja Seitsemän kummaa veljestä -näyttely ja laukkukirjasto

Pojat-matkalaukku

Parhaillaan vietettävän Miesten viikon teemana on tällä kertaa Nuoret miehet ja heidän tulevaisuutensa. Kirjastossa on Miessakit ry:n teemaviikolla esillä näyttely, joka on saanut nimensä lähiaikoina ilmestyneistä aihetta käsittelevistä julkaisuista: Jääsydämet, Rautaa ja Seitsemän kummaa veljestä.

Poikia ja nuoria miehiä koskevaa aineistoa voi tilata myös erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin Matkalaukkukirjaston muodossa. Nuorisotiedon kirjaston suosittu palvelu kulkee vetolaukussa ja posti kuljettaa sen sujuvasti eri paikkakunnille. Henkilökunta seuraa tarvittaessa mukana. Laukkukirjasto täytetään kulloisenkin tilaisuuden aiheeseen liittyvällä aineistolla, jota voi lainata omaan käyttöön. Lisätietoa Laukkukirjastosta täällä.


Uusittu Seksuaaliterveyden työkalupakki lainattavana kirjastossa

Oppi menee varmimmin perille, kun se on hauskaa? Hivpointin (ent. Hiv-tukikeskus) Seksuaaliterveyden työkalupakki on mainio toiminnallinen työväline seksuaalikasvatuksen tueksi nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Rohkeaa ja ennakkoluulotonta materiaalisalkkua on nyt päivitetty muun muassa nuorten moninaisuus entistä paremmin huomioiden. Uusina aineistona mukana ovat Seksiä on monenlaista -kuvakortit erilaisista seksitavoista sekä Seksiä on monenlaista -esite, jota on jaossa kirjastossa. Työkalupakkia voi lainata kirjaston muun aineiston tapaan.


Opinnäytteiden parhaimmisto palkittiin

Nuorisotutkimusseura on jälleen jakanut palkinnot parhaimmille nuorisotutkimuksellisille opinnäytetöille viimeisen vuoden ajalta. Opinnäytekisaan osallistui tänä vuonna 38 gradua ja 22 AMK-opinnäytetyötä. Arviointiraati näki voittaneissa töissä vahvaa nuorten omaa näkökulmaa ja myös linkkejä ajankohtaiseen nuorisopoliittiseen keskusteluun.

Gradusarjassa palkittiin Artti Kellokummun Näkymiä neljän seinän sisältä -tutkielma sosiaalisesti vetäytyneiden nuorten identiteetistä ja toimijuudesta. Helsingin yliopiston sosiologian oppiaineeseen tehdyssä työssä paneudutaan syrjäytymiskeskustelun ytimessä olevien nuorten maailmaan. AMK-sarjan voitti Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneen Maria Kumpuvaaran sosiaalialan opinnäytetyö "Jos kettään ei kiinnostas, se olis pahin". Opiskelijoiden näkemyksiä ammattioppilaitoksen opiskeluhuollosta. Korkeatasoiseksi luonnehdittu työ on  ajankohtainen meneillään olevien suurten ammatillisen koulutuksen muutosten vuoksi ja sisältää konkreettisia toimenpidesuosituksia koulutusten järjestäjille.

Nämä ja muut palkitut opinnäytteet ovat ladattavissa Nuorisotutkimusseuran nettisivuilla. Kaikki kilpailuun osallistuneet työt ovat lainattavissa Nuorisotiedon kirjastosta ja löytyvät myös sähköisinä kirjaston tietokannasta.


Lumen valoa odotellen
,
Vappu & Anna

 

Pääset mukaan listalle tai pois sieltä lähettämällä postia osoitteeseen kirjasto(at)alli.fi    Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry
Allianssi-talo | Asemapäällikönkatu 1 | 00520 Helsinki | Puhelin 020 755 2600 | kirjasto@alli.fi