Nuorisotiedon kirjasto

05.03.2018: STM ja ME-säätiö: Nuoret haluavat enemmän tukea koko perheelle osana psykososiaalisia palveluja
Nuorten mielestä psykososiaalisen tuen palveluja pitää kehittää entistä tiiviimmin osana nuorten ja heidän perheidensä arkielämää. Mielen hyvinvointiin pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Elämän perushallinta paranisi, jos nuorella olisi luotettava ja pysyvä aikuinen auttamassa erilaisissa valinnoissa.
Lue lisää...

07.02.2018: Tutkimus: Nuorten kokemustietoa kunnioitettava sosiaalisessa kuntoutuksessa
Nuorten osallisuutta tukevat heidän kokemustietonsa kunnioittaminen, yhteisöllinen toiminta, paikallisen kulttuurin merkityksen ymmärtäminen ja monialainen yhteistyö.
Lue lisää...

07.02.2018: Sivistystoimen ja soten palveluiden lapsi- ja perhelähtöisyys vaatii yhteistä toimintakulttuuria
Selvityshenkilöt ovat kartoittaneet sivistys- ja sote-palveluiden yhdyspintoja ja tehneet 39 ehdotusta, joilla lapsi- ja perhelähtöisyys palveluissa varmistetaan uudistuvassa toimintaympäristössä.
Lue lisää...

22.01.2018: Opetushallitus selvitti lukiosta ja ammatillisesta opiskelijalle aiheutuvia kustannuksia
Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä selvittänyt, millaisia kustannuksia lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta aiheutuu opiskelijoille ja heidän perheilleen. Osana selvitystä arvioitiin, kuinka monelle nuorelle toisen asteen koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ovat muodostuneet tai voivat muodostua kouluttautumisen esteeksi.
Lue lisää...

11.01.2018: Nuorten syrjäytyminen käy myös yhteiskunnalle kalliiksi
Ensimmäinen piikki syrjäytymisen kustannuksissa on nähtävissä jo lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana. THL:n ja Sitran tutkimus luo kuvan syrjäytymisen yhteiskunnallisista kustannuksista ihmisen elinkaaren mittaan. Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että koulutus on paras lääke syrjäytymistä vastaan.
Lue lisää...

10.01.2018: Monitieteinen ALL-YOUTH-hanke tutkii nuorten osallistumista ja kestävää hyvinvointia
Miten 16–25-vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisöissään ja suomalaisessa yhteiskunnassa voidaan edistää? Millaisia ovat nuorten osallistumisen kyvyt ja esteet? Mitä nuoret ajattelevat kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista? Monitieteinen ALL-YOUTH-tutkimushanke etsii vastauksia näihin kysymyksiin ja ratkaisuja nuorten mahdollisuuksiin päättää elämästään.
Lue lisää...

09.01.2018: Lapsuuden liikuntaharrastus tukee mielenterveyttä nuorena mutta lisää nuuskan käyttöä
Mitä intensiivisemmin pojat harrastavat liikuntaa, ja mitä korkeammalla tasolla he kilpailevat, sitä vähemmän he oireilevat psyykkisesti nuorena aikuisena. Tulos käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) juuri julkaistusta tutkimuksesta, joka perustuu uusimpaan Reserviläisten toimintakyky -tutkimusaineistoon. Tutkimukseen osallistui 680 20–35-vuotiasta miestä.
Lue lisää...

08.01.2018: Yhä useampi lapsi ohjautuu mielenterveyden erityissairaanhoitoon
Merkittävä joukko mielenterveyden oireista kärsiviä lapsia ei saa riittäviä palveluja perusterveydenhuollosta, vaan heidät ohjataan erikoissairaanhoitoon, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhdessä Kelan kanssa tekemä raportti.
Lue lisää...

15.12.2017: Äänestämättä jättäminen yleisintä nuorten pohjoismaisten miesten keskuudessa
Nuoret pohjoismaalaiset jättävät äänestämättä useammin kuin vanhemmat ikäryhmät. Äänestämättä jättäminen näyttäisi kuitenkin kytkeytyvän lähinnä ulkopuolisuuteen sekä lyhyeen koulutukseen, pienituloisuuteen ja ulkomaalaistaustaan. Yhteiskunnalta tarvitaan toimia, jotta kokonaiset kansalaisryhmät eivät jäisi demokraattisen järjestelmän ulkopuolelle. Näin todetaan tuoreessa selvityksessä, jonka on tilannut pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea NORDBUK.
Lue lisää...

14.12.2017: ”Tupakointi on tyhmää” - Tupakan terveyshaitat ovat nuorilla laajalti tiedossa, myös tupakoivilla
Tuore tutkimus paljastaa, että tupakkakokeiluiden keskeiset syyt ovat kaveriporukka ja kokeilunhalu. Tupakkaa ei pidetä coolina, vaan pikemminkin tyhmänä tapana.
Lue lisää...

07.12.2017: Tutkimus: NEET-nuorten huonovointisuus yllätti syvyydessään
Nuorisotutkimusverkosto on toteuttanut ainutlaatuisen tutkimuksen työn, koulutuksen ja harjoittelupaikan ulkopuolella olevien 15-29 -vuotiaiden nuorten näkemyksistä. Etsivien nuorisotyöntekijöiden toteuttamissa 117 haastattelussa tavoiteltiin niitä nuoria, joita on vaikea tavoittaa tavanomaisilla kyselytutkimuksilla.
Lue lisää...

13.11.2017: Nuorten monilukutaidon tukeminen voi edistää hyvinvointia ja toimijuutta
Mediatyöpajoissa valokuvanneet, videoineet ja journalistisia juttuja kirjoittaneet nuoret alkoivat voida paremmin ja aktivoituivat muutoinkin.
Lue lisää...

13.11.2017: Yhä useampi suomalainen nuori noudattaa erityisruokavaliota
Äskettäin Itä-Suomen yliopistossa tarkastetusta lisensiaatin työstä käy ilmi, että nuorten erityisruokavalioiden noudattaminen on lisääntynyt viimeisen 40 vuoden aikavälillä. Noin joka viides tyttö tai poika noudattaa joko terapeuttista tai elämäntapaan liittyvää ruokavaliota.
Lue lisää...

07.11.2017: Suomalaisnuorten yhteiskunnalliset tiedot edelleen korkeaa tasoa
Suomalaisnuoret sijoittuvat yhteiskunnalliselta tietämykseltään neljän parhaan joukkoon 24 maan vertailututkimuksessa. Nuorten osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan on hieman lisääntynyt, mutta on edelleen vertailumaihin verrattuna vähäistä. Myös nuorten luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihin ja toimijoihin on lisääntynyt ja on edelleen vahvempaa kuin muissa tutkimuksessa mukana olleissa maissa.
Lue lisää...

02.11.2017: Nuorten terveystapatutkimus: Alaikäisten raitistumiskehitys pysähtynyt
Keväällä 2017 kerätyn Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan 14 - 16-vuotiaat suomalaisnuoret juovat oluita, siidereitä ja long drink -juomia: näitä on tyttöjen juomasta alkoholista 56 prosenttia ja poikien juomasta alkoholista 72 prosenttia. Pitkään jatkunut nuorten raitistumiskehitys ja humalajuomisen väheneminen ovat pysähtyneet.
Lue lisää...

14.09.2017: Kouluterveyskysely 2017: Oppilaat voivat paremmin peruskoulun alaluokilla kuin yläluokilla
Eri koulutusasteiden välillä on eroja hyvinvoinnissa. Perusopetuksen 4. ja 5. luokkalaiset pitävät enemmän koulunkäynnistä, kokevat itsensä harvemmin yksinäiseksi ja terveydentilansa paremmaksi sekä ovat elämäänsä tyytyväisempiä kuin 8. ja 9. luokkalaiset.
Lue lisää...

13.09.2017: Suomi jää jälkeen koulutustasovertailussa
OECD:n Education at a Glance 2017 -julkaisun mukaan Suomi on menettänyt 1990-luvun kärkipaikkansa koulutustasovertailussa. Viimeisen vuosikymmenen aikana monessa maassa korkeakoulutettujen määrä on kasvanut. Monen OECD-maan nuorista aikuisista lähes puolet tai jopa yli ovat korkeakoulutettuja.
Lue lisää...

14.08.2017: Puolet nuorista työttömistä ei halua muuttaa työn vuoksi
Suomalaiset 15-34-vuotiaat työttömät ovat yllättävän haluttomia muuttamaan työn perässä. Tilastokeskuksen vuoden 2016 työvoimatutkimuksen lisätutkimuksen mukaan työttömistä nuorista naisista miltei 60 prosenttia ja miehistä yli 40 prosenttia ilmoitti, ettei olisi valmis muuttamaan toiselle paikkakunnalle työn takia.
Lue lisää...

29.06.2017: Nuorten tupakointi vähenee, alkoholinkäytön väheneminen on pysähtynyt
Suomalaiset nuoret polttavat savukkeita entistä harvemmin, mutta 18-vuotiaiden poikien nuuskaaminen on lisääntynyt edelleen. Alkoholin käytön ja humalajuomisen pitkään jatkunut väheneminen on pysähtynyt. Alle 13-vuotiaiden arkeen tupakka ja alkoholi eivät poikkeuksia lukuun ottamatta kuulu. Muun muassa nämä tiedot ilmenevät Nuorten terveystapatutkimuksesta 2017.
Lue lisää...

16.05.2017: Sukupuoli määrittää vahvasti suomalaisnuorten ammatinvalintaa
Sukupuoli ohjaa vahvasti nuoren kiinnostusta eri toimialoja kohtaan. Tämä käy esille Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2017 -tutkimuksesta, joka valottaa nuorten tulevaisuudensuunnitelmia ja ajatuksia työelämästä.
Lue lisää...

19.04.2017: PISA-tutkimus: Suomalaisnuoret tyytyväisiä elämäänsä
PISA-tutkimuksessa on ensi kertaa selvitetty laajasti 15-vuotiaiden nuorten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä niiden yhteyksiä PISA-tuloksiin. Suomalaisnuoret ovat erittäin tyytyväisiä elämäänsä, erityisesti pojat. Keskiviikkona julkistetut tulokset perustuvat oppilaiden vastauksiin.
Lue lisää...

07.03.2017: Nuorten tulevaisuudenkuva on synkentynyt
Nuorisobarometrin 2016 aiheena on tulevaisuus. Suomalainen hyvinvointivaltio saa nuorilta vankan kannatuksen, mutta sen säilymiseen tulevaisuudessa suhtaudutaan epäilevästi. Samoin nuoret toivovat tasa-arvon ja ympäristön tilan paranevan tulevina vuosina, mutta eivät jaksa täysin uskoa siihen. Kyynisyyden ja epäluottamuksen nopea lisääntyminen nuorten keskuudessa onkin yksi tutkimuksen keskeisiä havaintoja. Erityisesti poikien luottamuksen pudotus on ollut jyrkkää.
Lue lisää...

14.02.2017: Opiskelijoiden päihteiden käyttö vähentynyt, mielenterveyden ongelmat runsaita
Opiskelijat käyttävät entistä vähemmän päihteitä. Raittiiden yliopisto-opiskelijoiden osuus on kaksinkertaistunut vuodesta 2000. Alkoholinkäyttö on vähentynyt etenkin miehillä. Sosiaaliset paineet alkoholinkäyttöön ovat kuitenkin ennallaan. Alkoholittoman juoman valinta herättää edelleen huomiota. Sekä päivittäinen että satunnainen tupakointi on vähentynyt, mutta nuuskan käyttö on vähitellen yleistynyt.
Lue lisää...

12.12.2016: Pienituloisten lapsilla työllistyminen heikkoa
Nuorten kasvua ja osallisuutta voidaan vahvistaa uudenlaisin koulutus- ja työllistymiskeinoin. Aikuistumista tukevat myös sosiaaliset vuokrasuhteet, joissa vuokranantaja ja nuori sitoutuvat sosiaaliseen kanssakäymiseen ja itsenäistymiseen.
Lue lisää...

17.10.2016: Tuore tutkimus: Nuorten hyvinvoinnissa on alueellisesti eroja, joita keskittäminen on kasvattanut
Koulutusmahdollisuudet loittonevat ja rakenteellinen eriarvoisuus leimaa syrjäkylien nuorten arkea yhä vahvemmin. Lähimmät palvelut löytyvät taajamista, jotka saattavat olla 20–30 kilometrin päässä. Syrjäkylien nuorten kokemukset palveluista ovat ohuita ja etäisiä.
Lue lisää...

15.09.2016: OECD Education at Glance: Joka viides 20-24 -vuotias mies Suomessa on syrjäytynyt
Vuonna 2005 20-24 -vuotiasta miehistä 12,2 prosenttia oli koulutuksen ulkopuolella, työttömänä tai työvoiman ulkopuolella ja vuonna 2015 samanikäisistä miehistä prosentti oli jo 21,1, mikä on kuudenneksi korkein arvo OECD -aineistossa 2015. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkaisi 15.9. jäsenmaiden koulutusjärjestelmien tilaa kuvaavan indikaattorijulkaisunsa Education at a Glance.
Lue lisää...

07.09.2016: Liikkuminen osana lasten ja nuorten vapaa-aikaa muuttaa muotoaan
Yli 90 prosenttia 7-29-vuotiasta lapsista ja nuorista ilmoittaa liikkuvansa joko omatoimisesti tai ohjatusti. Juoksu ja lenkkeily, pyöräily, ulkoilu ja kävely sekä kuntosali ovat lasten ja nuorten suosituimmat liikunnan muodot.
Lue lisää...

07.09.2016: Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus: Televisio pitää pintansa, liikunnassa uusia tuulia
Enemmistö (61 %) vanhempiensa kanssa asuvista nuorista tapaa tehdä jotain mediaan liittyvää yhdessä isän, äidin tai muiden perheen aikuisten kanssa, selviää viimeisimmästä Nuorisoasiain neuvottelukunnan ja Nuorisotutkimusverkoston julkaisemasta Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksesta. Solmukohtia - Näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen -teos tarkastelee lasten mediakulttuureiden tutkimuksen laadullisia menetelmiä, joiden avulla voidaan tuottaa tietoa yhdessä lasten kanssa sen sijaan, että lasten mediankäytöstä kysyttäisiin ainoastaan aikuisilta.
Lue lisää...

25.08.2016: Perhetausta vaikuttaa erityisesti koyhimpien ja rikkaimpien perheiden lasten tulevaisuuteen
Helsingin yliopiston tuore väitöstutkimus osoittaa, että vanhempien sosioekonominen asema periytyy vahvasti erityisesti yhteiskunnan ääripäissä eli kaikista pieni- ja suurituloisimmilla.
Lue lisää...

09.08.2016: Lapsuuden olosuhteet vaikuttavat merkittävästi myöhempään hyvinvointiin
Nuorten aikuisten hyvinvoinnissa on alueellisesti merkittäviä eroja. Enemmistö suomalaisista lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta huomattava osa suomalaisnuorista on ehtinyt kohdata myös ongelmia matkalla aikuisuuteen. Lapsuusajan olosuhteilla on selvä yhteys nuorten myöhempään hyvinvointiin. Tämä selvisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksessa.
Lue lisää...

28.06.2016: Lämmin ja tukea-antava vanhemmuus voi vähentää nuorten yhteiskunnallista osallistumista
Uusi pitkittäistutkimus paljasti lämpimän ja tukea-antavan vanhemmuuden kahdet kasvot. On pitkään havaittu, että lämmin ja tukea-antava vanhemmuus lisää lasten prososiaalista eli myönteisiä seurauksia tuottavaa toimintaa. Nyt uusi yhä laajeneva tutkimus osoittaa kuitenkin, että perheen tuen vaikutus nuorten kansalaisaktiivisuuteen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen saattaa ollakin negatiivinen.
Lue lisää...

22.06.2016: Velkaongelmat osa monen nuoren aikuisen arkea
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa tarkasteltiin nuorten aikuisten velkaantumista, velkaongelmia ja keinoja talouden tasapainottamiseksi internetkyselyn avulla.
Lue lisää...

20.06.2016: Kuuden suurimman kaupungin nuorilla vähemmän syrjäytymisen riskejä
Valtaosalla Suomen kuuden suurimman kaupungin nuorista menee hyvin, mutta kasautuva huono-osaisuus koskettaa osaa nuorista. Suurimpien kaupunkien väliset erot nuorten syrjäytymisen riskitekijöissä olivat enimmäkseen pieniä. Merkittävä osa syrjäytymisen riskitekijöistä paikantui näiden kuuden kaupungin ulkopuoliseen Suomeen, kun tarkasteltiin riskitekijöitä omaavien osuuksia suurissa kaupungeissa ja muualla maassa.
Lue lisää...

29.04.2016: Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevilla nuorilla usein muita sosiaalisia ongelmia
Kansallinen syntymäkohortti 1987 -aineisto osoitti, että erityisesti 16-18-vuotiailla nuorilla, jotka ovat jääneet työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolelle ilmenee mielenterveyden ja sosiaalisten ongelmien lisääntymistä.
Lue lisää...

17.03.2016: Lasten ja nuorten elintavat parantuneet, terveyserot perheen varallisuuden mukaan näkyvät edelleen
Suomalaisten lasten ja nuorten elintavoissa on paljon hyvää kansainvälisesti verraten.
Lue lisää...

14.03.2016: Märehtiminen varjostaa nuorten kehitystä ja sitoutumista
Lähes puolella nuorista aikuisista epäselvä identiteetti.
Lue lisää...

04.03.2016: Ammatillisten opintojen keskeyttämisiä voidaan vähentää
Viisivuotinen valtakunnallinen läpäisyohjelma osoitti, että ammatillisten opintojen keskeyttämisiä voidaan vähentää. Niiden pitäminen tavoitellulla tasolla on kuitenkin vaikeaa.
Lue lisää...

01.02.2016: Suomalaisnuorten päihteiden käyttö on vähentynyt
Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisista noin neljännes on raittiita ja yhä harvempi juo itsensä humalaan. Myös nuorten tupakkakokeilut ja päivittäinen tupakointi ovat vähentyneet tasaisesti 2000-luvulla. Nuoret kuitenkin pitävät päihteiden käytön riskejä pieninä, ja esimerkiksi nuuskan ja sähkötupakan käyttö on lisääntynyt.
Lue lisää...

18.12.2015: Kaupunkialueet vetävät nuoria asumaan yksin
Alle 30-vuotiaiden yksin asuminen on yleistynyt huomattavasti. Kun koko maassa joka kymmenes alle kolme­kymmen­vuotias asui yksin vuonna 1990, niin vuoteen 2014 mennessä osuus oli tuplaantunut.
Lue lisää...

15.06.2015: Vain vähemmistö hakeutuu siviilipalvelukseen vakaumuksen perusteella
Vain vähemmistö hakeutuu siviilipalvelukseen vakaumuksen perusteella. Lain edellyttämän vakaumuksen rinnalle keskeiseksi palvelukseen hakeutumisen perusteeksi ovat tulleet käytännölliset syyt.
Lue lisää...

09.04.2015: Maahanmuuttotaustaisten äänestämistä selvitetty
Oikeusministeriön julkaisemassa tutkimuksessa maahanmuuttotaustaisten äänioikeutettujen vaaliosallistumisesta havaittiin, että äänestysaktiivisuus on korkeampaa jos äänoikeutetulla on aikaisempaa kokemusta demokraattisista vaaleista.
Lue lisää...

23.01.2015: Nuorten edelleen vaikea päästä omaan kotiin – uusi tutkimus valmistunut
Nuorten asema asuntomarkkinoilla on heikentynyt jonkin verran 2010-luvulla, selviää tänään julkaistusta tutkimuksesta "Toiveet ja todellisuus - Nuorten asuminen 2014". Vallitseva taloudellinen tilanne näkyy: vuokrataso oli vuonna 2014 suurempi ongelma nuorille kuin neljä vuotta sitten, ja myös kilpailu asunnoista on kiristynyt.
Lue lisää...

08.12.2014: Väitös: Nuoret tarvitsevat tukea siirtyessään lukioon
Uusi pitkittäistutkimus osoittaa, että koulu-uupumus lisääntyy ja kouluinto laskee peruskoulun lopusta lukion loppuun.
Lue lisää...

27.11.2014: Pitkittyvä työttömyys lisää nuorten toimeentulotuen saantia
Suurimmalla osalla nuorista toimeentulo-ongelmat ovat vähäisiä. On kuitenkin pieni joukko nuoria, jotka elävät pelkästään toimeentulo- ja asumistukien varassa.
Lue lisää...

25.11.2014: Vammaiselle nuorelle työ on erityisen tärkeä side yhteiskuntaan
Kelan rahoittamassa ja Kehitysvammaliitossa tehdyssä tutkimuksessa on tarkasteltu vammaisten nuorten aikuisten pääsyä työelämään, sen esteitä ja edellytyksiä. Pääsy työelämään on ratkaisevaa, sillä muutoin vammaisella nuorella on vaarana jäädä pysyvästi perusturvan varaan.
Lue lisää...

25.06.2014: Lasten kokema väkivalta vähentynyt
Poliisiammattikorkeakoulun ja Nuorisotutkimusseuran yhteistyönä toteutetun tutkimuksen mukaan tämän päivän lapset ja nuoret kokevat väkivaltaa vähemmän kuin ikätoverinsa kuusi vuotta sitten. Väkivaltaa koetaan kuitenkin edelleen niin kotona, koulussa, harrastusten parissa kuin netinkin välityksellä.
Lue lisää...

06.05.2014: Suomalaiset korkeakouluopiskelijat luottavaisia työllistymisen suhteen
Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden toimeentuloa ja opiskeluun vaikuttavia tekijöitä on tutkittu kyselytutkimuksella. Tutkimukseen osallistui 3 620 perustutkinto-opiskelijan lisäksi 867 jatko-opiskelijaa. Mukana olivat myös ulkomaalaiset opiskelijat. Tutkimus on tehty kansallisena tutkimuksena yli 30 maan yhteistä EUROSTUDENT -tutkimusta varten, joka julkaistaan ensi vuonna.
Lue lisää...

27.03.2014: Lasten mediabarometri 2013: Internetistä on tullut osa pienimpienkin lasten arkipäivää
Kirjojen ja lehtien lukeminen ja kuvaohjelmien katselu ovat edelleen pienten lasten yleisimpiä mediankäyttötapoja. Entistä selvästi suurempi osa kuvaohjelmien katselusta tapahtuu kuitenkin internetin video- tai tilausohjelmapalvelujen kautta. Myös digitaalisten pelien pelaaminen aloitetaan entistä nuorempana.
Lue lisää...

11.02.2014: Nuorisobarometri: Nuoret eivät löydä itseään puhuttelevia ehdokkaita vaaleissa
Vaikuttava osa - nuorisobarometri 2013:n teemana on osallisuus ja vaikuttaminen. Nuorten mielestä kaikkein tehokkaimpia vaikuttamisen tapoja ovat äänestäminen ja aktiivinen toimiminen nuorisovaltuustoissa tai järjestöissä.
Lue lisää...

19.12.2013: 12–13-vuotiaiden yleisin rikollinen teko on luvaton verkkolataaminen
Yleisimpiä kiellettyjä tai rikollisia tekoja 12-13-vuotiaille olivat luvaton verkkolataaminen (32 % tehnyt kyselyä edeltäneen vuoden aikana), koulukiusaaminen (19 %) ja luvaton poissaolo koulusta (12 %). Harvinaisimpia tekoja taas olivat uhkaamalla toiselta henkilöltä varastaminen (1 %) ja moottoriajoneuvon varastaminen (0,3 %).
Lue lisää...

20.11.2013: Nuorten syrjäytymistä ehkäisevät julkiset palvelut vaativat kehittämistä
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan Kuntoutussäätiön muodostamalta konsortiolta tilaama tutkimus "Nuorten syrjäytyminen-tietoa, toimintaa ja tuloksia?" on valmistunut.
Lue lisää...

19.11.2013: Nuorten sosiaalinen toimintakyky rakentuu perheissä
Sirpa Kannasojan väitöskirjan ”Nuorten sosiaalinen toimintakyky” mukaan nuorten sosiaalinen toimintakyky rakentuu perheissä, erityisesti perheen vuorovaikutuksessa. Sen sijaan koululla tai koululuokalla ei ole niin suurta merkitystä. Tämä ei kuitenkaan poista koulun merkitystä yhteisönä. Joillekin esimerkiksi opettaja voi olla erittäin merkityksellinen tuki.
Lue lisää...

15.11.2013: Asuinalue ohjaa nuoren opiskeluvalintoja
Tuomo Suhonen tarkasteli väitöskirjassaan korkea-asteen koulutusvalintoihin liittyviä alueellisia kysymyksiä, erityisesti etäisyyden vaikutusta alavalintaan yliopisto-opinnoissa sekä opiskelupaikkakunnan vaikutusta menestymiseen työmarkkinoilla.
Lue lisää...

15.11.2013: Yhdeksäsluokkalaisten oppimistaidot heikentyneet
Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppimaan oppimisen taidot ja koulunkäyntiä koskevat asenteet ovat heikentyneet selvästi vuodesta 2001. Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus on arviointitutkimuksessaan verrannut oppimistaitoja ja koulunkäyntiä koskevia asenteita vuosina 2001 ja 2012.
Lue lisää...

04.11.2013: Varhaislapsuuden perheympäristö ennakoi vihamielisyyden kehitystä nuoruudesta aikuisuuteen
Ihmisen yleinen myönteinen tai kielteinen suhtautumistapa muihin ihmisiin ja ympäristöön muodostuu jo varhaislapsuudessa.
Lue lisää...

12.09.2013: Käytöshäiriöisten nuorten heikot sanalliset valmiudet ennustavat myöhempää rikollisuutta
Käytösoireilu nuoruusiässä on varsin yleistä, mutta suurimmalla osalla se loppuu aikuisikään mennessä. Osalla nuorista näin ei kuitenkaan käy, vaan nuoruusiän oireilu jatkuu aikuisiän rikollisuutena.
Lue lisää...

03.07.2013: Nuorten tupakointi ja alkoholin käyttö ovat vähentyneet, sähkösavukkeet kiinnostavat
Nuorten tupakointi on edelleen vähentynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Myös alkoholin käyttö ja humalajuominen ovat vähentyneet. Sen sijaan sähkösavukkeet ja vesipiipun kokeilut kiinnostavat nuoria. Tiedot ilmenevät Nuorten terveystapatutkimuksesta 2013.
Lue lisää...

19.06.2013: Nuorten vapaa-aikatutkimus: Omatoiminen liikkuminen on nuorten parissa suosituinta
Säännöllisesti tehtävän Nuorten vapaa-aikatutkimuksen tämänkertaisena teemana oli liikunta. Haastateltavien poikkeuksellisen laaja ikäjakauma (7-29 vuotta) mahdollisti useiden eri ikäryhmien välisten erojen tarkastelun.
Lue lisää...

02.05.2013: Humalajuominen on yleistynyt sukupolvi sukupolvelta
Suomalaisten humalajuomisen yleistyminen viime vuosikymmeninä on perustunut pitkälti siihen, että uudet sukupolvet ovat juoneet edeltäjiään säännöllisemmin ja rankemmin.
Lue lisää...

08.03.2013: Selvitys: Politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymiseen tiedetään vain vähän
Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKOn tuottamassa katsauksessa kuvataan lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä politiikkatoimia ja kootaan yhteen tietoa niiden vaikuttavuudesta.
Lue lisää...

11.02.2013: Suomalaisnuoret asettavat itselleen kunnianhimoisia opintotavoitteita
Lotta Tynkkysen psykologian väitöskirjassa tarkastellaan nuorten työhön ja opiskeluun liittyviä tavoitteita heidän siirtyessään peruskoulusta toisen asteen koulutukseen ja edelleen työelämään ja jatko-opintoihin.
Lue lisää...

06.02.2013: Lukutaito määrittää koulumenestystä koulutaipaleen alusta loppuun
Erityisesti poikien heikolla lukutaidolla on kauaskantoiset vaikutukset, selviää Anne-Mari Panulan Helsingin yliopistossa 16. helmikuuta tarkastettavasta väitöksestä.
Lue lisää...

04.01.2013: Miksi nuori surmaa - Sisäministeriö selvitti nuorten tekemiä henkirikoksia
Sisäministeriön tekemän Miksi nuori surmaa -selvityksen tulokset osoittavat, että nuorten tekemien vakavien väkivallantekojen ennalta estämiseen tarvitaan kaikkien viranomaisten, järjestöjen ja potentiaalisten tekijöiden lähipiirin toimenpiteitä.
Lue lisää...

12.12.2012: Nuorisorikollisuuskysely: Laiton nettilataaminen nuorten yleisin rikos
15-16-vuotiaiden nuorten kielletyistä ja rikollisista teoista yleisin on luvaton tiedostojen lataaminen internetistä. Kun nuoret joutuvat rikoksen uhriksi, kyse on useimmiten heidän omaisuuteensa kohdistuneesta vahingonteosta tai varkaudesta.
Lue lisää...

31.10.2012: Nuorten tupakointi ja alkoholin käyttö vähenivät, muiden päihteiden käyttö lisääntyi 1995–2011
Vaikka 15-16-vuotiaiden koululaisten raittius on vuosien 1995-2011 aikana lisääntynyt, kerralla juodut määrät eivät ole vähentyneet. Alkoholin ja pillereiden yhteiskäyttö päihtymystarkoituksessa on lähes puolittunut kaikilla koululaisilla 16 vuoden aikana. Muiden päihteiden käyttö päihtymistarkoituksessa erityisesti tyttöjen parissa sen sijaan on yleistynyt.
Lue lisää...

17.10.2012: Pojat pohtivat peniksen pituutta
Poikia huolestuttaa heidän seksuaalinen riittävyytensä. Huoli kulminoituu penikseen ja sen kokoon. Pojat pohtivat miehen normaalia mittaa ja kaipaavat ennustuksia sille, koska ovat sen saavuttaneet. Pojat haluaisivat myös ymmärtää tyttöjä paremmin ja kaipaavat mahdollisimman realistista ja aitoa tietoa seksuaalisuudesta jo ala-asteella. Nämä tiedot selviävät Väestöliiton tuoreesta Mitä pojat todella haluavat tietää seksistä –raportista.
Lue lisää...

05.06.2012: Kansainvälinen WHO-Koululaistutkimus: Suomalaisnuorten terveyserot kasvussa
Lasten ja nuorten terveys- ja hyvinvointitilanne on kansainvälisen WHO-Koululaistutkimuksen perusteella yleisesti ottaen myönteinen. Raportista ilmenevät maiden väliset ja maiden sisäiset erot kertovat kuitenkin, että nuoret eivät ole niin terveitä ja hyvinvoivia kuin he voisivat olla. Jo varsin nuorilla ilmeni maiden välisiä sekä sukupuolen, iän ja taloudellisen tilanteen mukaisia terveyseroja.
Lue lisää...

09.05.2012: Toimeentulotuen alentaminen ei kannusta nuoria koulutukseen
THL.n tutkimuksen mukaan käytännön sosiaalityössä on havaittu, että toimeentulotuen alentaminen on hyvin harvoin tarkoituksenmukaista nuorten asiakkaiden elämäntilanteissa.
Lue lisää...

16.03.2012: Lasten ja nuorten psykiatrisen laitoshoidon tarve lisääntyi kun kouluterveydenhuollosta säästettiin
Tuore väitöstutkimus osoittaa, että alaikäisten lasten ja nuorten tarve psykiatriseen laitoshoitoon lisääntyi samanaikaisesti, kun kouluterveydenhuollosta sekä perhe- ja kasvatusneuvolatoiminnasta säästettiin 1990-luvulla.
Lue lisää...

02.02.2012: Sanomalehteä aktiivisesti lukevat nuoret pärjäsivät PISA:ssa
Sanomalehteä useita kertoja viikossa lukevat suomalaisnuoret menestyivät kansainvälisessä PISA-tutkimuksessa paremmin kuin harvemmin lukevat nuoret. Tämä selviää PISA-aineiston pohjalta tehdystä ”Sanomalehden lukemisaktiivisuus ja lukutaito” -jatkotutkimuksesta.
Lue lisää...

21.09.2011: Nuorten alkoholinkäyttö vähenee edelleen, kannabis arkipäiväistynyt
Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten viikoittainen alkoholinkäyttö on vähentynyt 2000-luvun alkuvuosista sekä peruskoululaisilla että lukiolaisilla. Myös säännöllinen humalaan juominen on nyt harvinaisempaa kuin vuosituhannen alussa, lukiolaistyttöjä lukuun ottamatta. Täysin raittiiden nuorten osuus on sekin kasvanut.
Lue lisää...

19.09.2011: Nuorten tyttöjen huostaanotot lisääntyneet
Poikia on sijoitettuna lastensuojelun kautta kodin ulkopuolelle hieman enemmän kuin tyttöjä, mutta nuorten tyttöjen osuus uusista sijoituksista on viime vuosina lisääntynyt. Myös nuorten tyttöjen huostaanottojen määrä on kasvanut selvästi. Vuonna 2009 otettiin huostaan 15–17-vuotiaita poikia 453 ja tyttöjä 580. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen uudesta julkaisusta Nuori tasa-arvo, jossa kuvataan nuorten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.
Lue lisää...

19.09.2011: Toisen asteen koulutus jää suomalaisnuorilta kesken yhtä usein kuin muissakin OECD-maissa
OECD on julkaissut koulutusjärjestelmiä vertailevan vuosijulkaisunsa Education at a Glance (EAG).
Lue lisää...

13.09.2011: Lasten kokema seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö internetissä
Helsingin virtuaalinen lähipoliisiryhmä ja Pelastakaa Lapset ry toteuttivat kesäkuussa 2011 kyselyn, jolla kerättiin tietoa lasten ja nuorten internetissä kokemasta seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä.
Lue lisää...

12.09.2011: Nuorille haittaa vanhempien juomisesta
Selkeästi suurin osa (82 %) kyselyn 12–18-vuotiaista vastaajista hyväksyy aikuisilta kohtuullisen alkoholinkäytön. Sen sijaan humalajuominen ei nuorten mielestä kuulu kotiin. Tätä mieltä oli 78 % vastaajista.
Lue lisää...

05.09.2011: Nuorten aikuisten kannabiksen käyttö lisääntynyt – asenteet kielivät kulttuurisesta muutoksesta
Vuoden 2010 syksyllä tehdyn huumekyselyn tulokset osoittavat kannabiksen kokeilun ja käytön lisääntyneen erityisesti 25–34-vuotiaiden nuorten aikuisten keskuudessa.
Lue lisää...

31.03.2011: Viisi nuorta eläkkeelle joka päivä
Nuorten mielenterveyden häiriöiden aiheuttama työkyvyttömyys jatkaa kasvuaan.
Lue lisää...

24.03.2011: Lähes 60 000 nuorta oli vuonna 2008 työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella
Lähes 60 000 nuorta oli vuonna 2008 työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella. Tiedot ilmenevät Pekka Myrskylän koko Suomen kattavasta tilastotutkimuksesta Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella.
Lue lisää...

11.03.2011: Lapset ja nuoret ovat erittäin monipuolisia mediankäyttäjiä
Suomalaiset 3-16-vuotiaat lapset ja nuoret ovat erittäin monipuolisia mediankäyttäjiä ilman, että he tarkalleen tiedostavat mitä media konkreettisesti tarkoittaa.
Lue lisää...