Tutkimusuutisia

15.08.2017: Miten nuorten paikkakokemus rakentuu

Lukioikäiset liikkuvat vapaasti ja luovat paikoille omia merkityksiä. Enää eivät vanhemmat rajoita tai määritä nuorten paikkakokemusta.

Tähän tulokseen on tullut Heli Ponto maantieteen väitöstutkimuksessaan, joka tarkastetaan Helsingin yliopistossa 18.8.2017.

Väitöskirjan aineistona ovat kaupunkilaisnuoret haastattelut, valokuvat, GPS-tallenteet sekä koulun kirjoitustehtävien avulla kerätyt tekstit. Aineisto on kerätty pääkaupunkiseudulta Leppävaarasta, Tikkurilasta ja Itäkeskuksesta.

Lap­suu­den leik­ki­pai­kat saat­te­le­vat ai­kui­suu­teen

- Nuoret kokivat lapsuuden paikat tärkeiksi muistoiksi, vaikka ne eivät enää olleet keskeisiä paikkoja arjessa. Ristiriitaiset kokemukset uusista aikuisuuden paikoista tuntuivat helpommilta, mikäli muistot lapsuuden tutusta paikoista yhdistyvät uusiin aikuisuuden paikkoihin, sanoo Heli Ponto.

Väitöstutkimuksen mukaan nuoret elävät kokemuksellisesti lapsuuden ja aikuisuuden paikkojen välissä ja rakentavat uusia henkilökohtaisia paikkasidoksia.

Tutkimuksessa korostui ystävien merkitys kuulumisen tunteen rakentumisessa. Ystävyksillä on yksityisiä \"meidän\" paikkoja mutta myös avoimempia paikkoja, joihin \"muut\" ovat tervetulleita. Muiden kohtaaminen koettiin helpommaksi ystävien kanssa. Jos nuori pystyi sietämään erilaisia ihmisiä arjen paikoissa, niin hänen kuulumisensa paikkaan säilyi paremmin.

Irti pääs­tä­mi­sen opet­te­lua

Yhteydet tuttuihin paikkoihin kuitenkin muuttuivat aikuistumisen myötä. Koska muutos voi aiheuttaa ulkopuolisuuden kokemuksia, nuoren on tärkeä oppia tunnistamaan omat sidoksensa, jotta hän pystyy selviämään katkeamista paikkojen ja itsensä välillä.

- Nuorilla tulisi olla riittävästi toimivaltaa hänelle merkityksellisissä arjen paikoissa, sillä se vaikuttaa siihen miten he kokevat kuulumista ja kuulumattomuutta arjen ympäristöönsä, sanoo Heli Ponto.

Nuo­ri ei pysy pai­kal­laan

Liikkuminen on nuorten tapa olla ja elää kaupungissa ja toteuttaa uutta aikuisuuttaan. Liikkumisen kautta syntyi yhteys paikkoihin. Tutkimuksen mukaan nuoret kokivat, että vanhemmat eivät rajoittaneet heidän liikkumistaan. Liikkumista säätelivät heikot julkiset yhteydet tai oman ajokortin tai ajoneuvon puute.

Kun kaupunkinuoret liikkuvat lapsuudesta tutun leikkipuiston tai hengailupaikan kulmilla kaveriporukassa, niin parhaimmillaan se estää ulkopuolisuutta ja antaa kuulumisen tunteen. Nuorille on kuitenkin annettava vapaus luoda omia merkityksiä, jotka tukevat aikuistumista todetaan väitöstutkimuksessa.

FM Heli Ponton väitöskirja: Young people\'s everyday lives in the city: living and experiencing daily placesTakaisin