Tutkimusuutisia

13.09.2017: Suomi jää jälkeen koulutustasovertailussa

OECD:n Education at a Glance 2017 -julkaisun mukaan Suomi on menettänyt 1990-luvun kärkipaikkansa koulutustasovertailussa. Viimeisen vuosikymmenen aikana monessa maassa korkeakoulutettujen määrä on kasvanut. Monen OECD-maan nuorista aikuisista lähes puolet tai jopa yli ovat korkeakoulutettuja.

Korkeakoulutettujen osuudessa Suomi on OECD-maiden keskiarvon alapuolella. Suomessa vuonna 2016 korkeakoulutettuja oli 41 prosenttia 25-34-vuotiaiden ikäluokasta. Vuonna 2005 vastaava luku oli 38 prosenttia. Vastaavalla ajanjaksolla OECD-maiden keskiarvo on noussut 32 prosentista 43 prosenttiin.

Suomessa korkeintaan toisen asteen tutkinnon (ammatillinen tutkinto tai lukiotutkinto) suorittaneiden osuus on pysynyt korkealla koko 2000-luvun. Suomessa osuus oli 52 % vuonna 2005 ja 49 % vuonna 2016. Monissa OECD-maissa luvut ovat alhaisempia (vuonna 2005 OECD keskiarvo oli 48 % ja vuonna 2016 42 %).

OECD Education at a GlanceTakaisin